Historia towarzystwa

26 kwietnia 1989
roku zostało założone TKPZL o.Mościska. Wtedy to społeczność polska oficjalnie zadeklarowała swoje istnienie. Oddział w Mościskach był drugim Oddziałem po Samborze.
Pierwszym prezesem TKPZL o.Mościska
została p.Wanda Pietraga. Następni to p.Teresa Teterycz, p.Henryk Liryk, p.Andrzej Miciak. Obecny prezes to p.Henryk Ilczyszyn. Od pierwszego roku działalności Towarzystwa zostały wprowadzone legitymacje członkowskie.

Nasz Oddział istnieje jusz ponad 24 lata. Zajmuje się przede wszystkim:


Działalnością kulturalno-edukacyjną w rozwoju polskich narodowych tradycji, kultury i języka;
Zaspokojeniem i obroną praw i interesów członków oddziału;
Umocnieniem kulturalnych związków z Rzeczypospolitą Polską;
Działalnością dobroczynną;
Kuratelą nad starym cmentarzem.
Dziś TKPZL o.Mościska kontynuuje swoje działanie na podstawie glównych zalożeń Statutowych. Działamy z pobudek patriotycznych i z potrzeby serca.

Na Dzień Niepodległości 11 Listopada i Dnia Konstytucji 3-go Maja zawsze odbywają się uroczyste akademie i koncerty zorganizowane siłami naszych zespołów, „Kameralnego Chóru Męskiego” i dziecinnego zespołu „Smerfy”.

Stało się piękną tradycją zorganizowanie spotkań opłatkowych w okresie świąt Bożego Narodzenia. Posiadamy swój sztandar: „Towarzystwo KPZL o.Mościska”. nad obrazem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy wyhaftowane słowa: „Błogoslaw nam na dobre i szlachetne uczynki”. Niech te słowa, skierowane do nas, będą drogowskazem na dalsze lata owocnej pracy TKPZL o.Mościska.
Copyright © 2020.
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej - oddział w Mościskach.
All rights reserved.
Develop and design by www.uzisoft.pl / www.antoni-matusz.com