Cofnij

Święto 25 listopada

Katarzyna wywodziła się z królewskiego rodu, urodziła się w 294 roku po Chrystusie w Aleksandrii. Została obdarzona przez naturę wyjątkowymi zdolnościami. Zdobyła w Aleksandrii wszechstronne wykształcenie i wielu uczonych pogańskich pociągnęła do wiary w Chrystusa. Już od dzieciństwa zaskakiwała swoim niezwykle chłonnym umysłem. Jej nauczycielami byli najsławniejsi mędrcy, dzięki czemu uzyskała solidne wykształcenie i przyjęła wiarę chrześcijańską. Za panowania cesarza Maksencjusza nakazano wszystkim w Cesarstwie Rzymskim składać ofiary bogom. Wtedy to18-letnia Katarzyna, dziewica wspaniałej urody i tęgiego umysłu, wystąpiła przed cesarzem, mówiąc mu o niedorzeczności tego nakazu. Zarzuciła mu okrucieństwo i niesprawiedliwo w stosunku do prześladowanych chrześcijan. Cesarz nie potrafiąc się oprzeć mądrości argumentacji Katarzyny, wyznaczył 50 uczonych filozofów, aby ją przekonali o niedorzeczności wiary w Chrystusa. Niestety dziewczyna była nieugięta, co więcej, przeciągnęła mędrców na swoją stronę, za co ponieśli śmierć męczeńską. W czasie prześladowań chrześcijan w IV w., odrzucając prośbę władcy wschodniej części imperium rzymskiego – Maksymiana o swoją rękę. Katarzynę uwięziono, a ta podczas odwiedzin nawróciła cesarzową Augustę i towarzyszącego jej Porfirjusza z 200 żołnierzami. Za karę Katarzyna miała się wyrzec swej wiary przed cesarzem. Nie zrobiła tego. Została skazana na śmierć przez z broniącą ją cesarzową Augustą i Porfirjuszem. Gdy uruchamiano machinę na której miała umrzeć, nagle pękły sznury, którymi była związana, a machina się rozpadła. W ostateczności ścięto ją mieczem ok. roku 311. Tradycja podaje, że jej ciało zostało przeniesione na górę Synaj przez aniołów. Kult i okoliczności męczeńskiej śmierci Katarzyny rozsławił Jej imię. Był i jest niesłychanie rozpowszechniony. W VI w. na górze Synaj wybudowano klasztor ku Jej czci, w którym przez wieki prowadzono badania z zakresu kultury wczesnochrześcijańskiej. Malowali ją Correggio, Tintoretto, Caravaggio i Raffael. Joanna dArc zaliczała ją do swoich trzech głównych patronek. Znalazła się na liście najważniejszych 14 świętych Wspomożycieli. Wspólnie ze świętą Urszulą opiekuje się paryską Sorboną. Św. Katarzyna jest patronką kolejarzy. Kolejarze z Mysłowic, zakładając w 1851 roku swój pierwszy związek zawodowy, za patronkę wzięli św. Katarzynę (cztery lata po wybudowaniu linii kolejowej Mysłowice – Wrocław). Kult świętej Patronki przetrwał w sercach kolejarzy po dzień dzisiejszy. Świadczą o tym liczne wizerunki św. Katarzyny w polskich lokomotywowniach i wagonowniach, oraz na starych i nowych sztandarach.

Modlitwa do św. Katarzyny

Święta Katarzyno odznaczająca się głęboką wiarą, męstwem i bezgraniczną miłością do Boga bądź dla nas wzorem chrześcijańskiego życia. Uproś nam łaskę męstwa w wyznawaniu wiary. Pomóż nam żyć według Bożych przykazań. Wstawiaj się za naszą Parafią, abyśmy pozostali wierni wierze ojców naszych. Wspomnij, że jesteś naszą Patronką i uproś nam serca wrażliwe na chwałę Bożą i potrzeby bliźnich.

Pieśń do św. Katarzyny

Cześć oddawajmy świętej Katarzynie,
Której po całym świecie imię słynie,
Czyni ją sławną okrutne męczeństwo,
Sławy dodaje Bogu posłuszeństwo.

Kogóż nie zdziwi jak Boga wielbiła,
Gdy wszystek żywot Jemu poświęciła,
A Bóg w nagrodę za odważne czyny,
Wsławił po świecie imię Katarzyny.

Ciebie za wiarę męczą torturami,
W koło wbitymi targają hakami,
Gdy się nad Tobą już dość napastwili,
Głowę od ciała mieczem oddzielili.

Teraz o Panno już w niebie godujesz,
Z Twoim Oblubieńcem wiecznie się radujesz,
Przez krótki żywot wiaryś dotrzymała,
A za to wiecznych rozkoszy doznała.

O Katarzyno, sprawże niech kochamy
Tę wielką cnotę i postanawiamy
Jezusa kochać w tym życiu serdecznie,
Aby po śmierci z nim cieszyć się wiecznie

Pieśń o Świętej Katarzynie Pannie i Męczenniczce

Cześć oddawajmy Świętej Katarzynie,
Któréj po całym świecie imię słynie:
         Czyni ją sławną okrutne męczeństwo,
         Sławy dodaje nauka, panieństwo.

Kogóż nie zdziwi jak Boga wielbiła,
Gdy wszystek żywot Jemu poświęciła:
         A Bóg w nadgrodę za odważne czyny,
         Wsławił po świecie imię Katarzyny.

W Alexandryi Panienka przebywa;
Przed okiem męzkiem pilnie się ukrywa:
         Z samym Jezusem pieści się w skrytości,
         I strzeże Jemu ślubionej czystości.

Lecz gdy Maxymin kościół prześladuje,
I Chrześcijany dla wiary morduje:
         W tém Katarzyna już jawnie wychodzi,
         Cześć ją Jezusa z skrytości wywodzi.

Przed Maxyminem sama śmiało staje,
I chrześcijańskiej prawdy wywód daje:
         Któréj gdy mądrość Cesarza zdziwiła,
         Pięćdziesiąt mędrców na dysputę zsyła.

Szczęśliwie Panna mędrców zwyciężyła,
I do Jezusa wiary nawróciła:
         Za niemi wielu do wiary przystają,
         A bałwochwalstwo ślepe porzucają.

Nad jéj mądrością Cesarz zadziwiony,
Na sercu będąc urodą zraniony,
         Pannę pieszczotą, godnością probuje,
         Małżeństwo nawet z sobą ofiaruje.

Lecz przy Jezusie stoi Katarzyna,
Godnością, łożem gardzi Maxymina:
         Mówiąc, mój tylko Jezus Oblubieniec,
         Jemum ślubiła mój panieński wieniec.

Lecz Katarzyno, miłość Jezusową,
Będziesz musiała płacić śmiercią nową:
         Gotują koła, haki, miecze, noże,
         I co wymyślić dzikość ludzka może.

Tak Katarzynę biczują żyłami,
W koło wbitemi targają hakami;
         Gdy się na ciele dosyć napastwili,
         Głowę od ciała mieczem oddzielili.

Teraz o Panno już w niebie godujesz,
Z twym Oblubieńcem wiecznie się radujesz:
         Przez krótki żywot wiaryś dotrzymała,
         A za to wiecznych rozkoszy dostała.

Wabią do siebie nas niebieskie gody,
Lecz nie należą do téj czystéj trzody,
         Tylko te dusze co się nie kalały,
         Lub przez pokutę grzéchy swe zmazały.

O Katarzyno! sprawże niech kochamy,
Tę wielką cnotę, i niech poważamy;
         Czy nam nie dosyć Jezusa miłować,
         Gdy tego mamy, cóż może brakować?

V. Módl się za nami Święta Katarzyno:
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.
V. Panie wysłuchaj….

                 Módlmy się:
         Boże! któryś dał prawo Mojżeszowi na wierzchołku góry Synaj i na temże
miejscu przez Świętych Aniołów Twoich ciało Świętéj Katarzyny Panny i
Męczenniczki Twojéj cudownie umieścił: spraw prosimy, abyśmy jej zasługami i
przyczyną do góry, którą Chrystus jest szczęśliwie przyjść mogli.
Przez Chrystusa Pana naszego.         R. Amen.

Modlitwy o wstawiennictwo św. Katarzyny